Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Over ons

Al meer dan 90 jaar is Excelsior hét mannenkoor van de Regio Politie Midden-Nederland.

Met zo’n 25 zangers geven we jaarlijks zo 15 concerten in tehuizen, diensten centra, kerken en concertzalen.

Het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior, bestaande uit zo’n 20/25 zangers treedt in het representatieve politie uniform.
De naam dekt niet meer de gehele lading. Het koor is inmiddels onderdeel van de Nationale politie en valt organisatorisch onder de politiechef van de eenheid Midden Nederland

Het politiekoor brengt voornamelijk concerten in de bejaarden en verzorgingstehuizen binnen de provincie Utrecht en in uitzonderlijke gevallen er buiten.
Maar ook door het koor zelf georganiseerde concerten vinden plaats. Alleen mannelijk politiepersoneel en aan politie gerelateerde organisaties (zoals Marechaussee) kunnen lid worden van het politiekoor excelsior.

In 1930 werd het koor opgericht  door een aantal politieagenten van de gemeentepolitie Utrecht. 
De doelstelling was tweeledig. Het ontwikkelen van de kunst ( zingen) en het kweken van onderlinge kameraadschap. Het lidmaatschap van het koor was alleen voor de mannen in dienst van de politie. 

Een andere doelstelling uit het verleden :  Door uitingen van muziek en zang leert de burgerij de politie van naderbij kennen.

In de loop der jaren werden enkele zangers van buiten de politie toegelaten om de stemverdeling in balans te houden.

Na de vorming van de Nationale politie werd het onderdeel, de Stichting Politiemuziek Nederland (SPN) opgericht. Alle muziekgezelschappen zijn aangesloten bij deze SPN.
Voor de politiekoren werd door de SPN vastgesteld, dat minimaal 80% van de zangers uit gepensioneerde politiemedewerkers moet bestaan. Burgers worden niet meer toegelaten tot het politiekoor.

Het koor is alleen toegankelijk voor zowel actieve, als gepensioneerde politiemannen of daaraan gerelateerde beroepen..


Personalia

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Secretariaat
Adres
PC – Plaats
Mail
Telefoon
Mobiel

Bank gegevens
Rekening
Ten name van

Repetitie
Locatie
Tijden
Contributie


Nico Roof
Huib de Rooij
Bert Landman


Boomstede 629
3608BR Maarssen
hhderooij@ziggo.nl |Huib.de.rooij@politie.nl
0346-567310
06-83622352


NL36 INGB 0000 0044 16
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior te Utrecht


Politiebureau | Marco Pololaan 6 | Utrecht
Vrijdag 12:00 – 14:00
€15,- per maand

Statutair
Statutaire naam
Statutaire zetel
Oprichting

Ere voorzitter
Erelid
Dirigent
Pianist


Utrechts Politie Mannenkoor EXCELSIOR
Utrecht
Oktober 1930

Martin Sitalsing, politiechef Eenheid Midden Nederland
Henk WIlkens
Michel de Valk
Marjan Fey